วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

คีตกวีดนตรีไทย ครูช้อย สุนทรวาทิน

 ครูช้อย สุนทรวาทิน


ประวัติ
 
ครูช้อยเป็นคีตกวีผู้อาภัพ พิการทางตาตั้งแต่เล็ก และเป็นคีตกวีที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ แต่ท่านเป็นครูปี่พาทย์ที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สอนดนตรีหญิงที่ตำหนักเจ้าลาว (เจ้าดารารัศมี) และเป็นครูของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (เนียม)

ผลงานของ ครูช้อย สุนทรวาทิน

แต่งเพลงรวมทั้งขยายเพลงเดิม เช่น โหมโรงครอบจักรวาลสามชั้น, แขกลพบุรีสามชั้น, แขกโอดสามชั้น, อกทะเลสามชั้น, โหมโรงมะลิเลื้อย

สื่อนี้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้เท่านั้น


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น